22 maarT  De TesTdag.
Op de dag van de tesTdag hadden we gelukkig moOii weer :)
De stiCkers op de auto waren nOg niet veranderT duS de Oude schermen zaTen
dr nOg op maarJa achwat heT is nietSvoOrnieTs de tesTdag..

Er waren vrienden, kenniSen en SpOnsers uitgeNodigd en die gingen NatuurlYk
allemaal eVen een paar rOndes mee (H)
me FanS Chantal en jOeri duRfde het aan :P *weghege*  en gingen ff mee.. 
(voOral Chantal die bleef mee gaan :P)
Maar natuurlijk oOk andere MenseN/persOnen maar dan ken ik aan de gang
blijVe..
Het werd steedS lekkerder weer en het rYden ging ook steedS beter dUs ging
''me (belgische) brOer'' (niet dat ik een echte broer heb ofzo maar dat is
een lang verhaal  maar we noemen elkaar broer en zus en dit jaar rYd hij ook
internatiOnaal.. dUs op de zelfde dag als iK) oOk mee, de baan lag er sUperr
bY en het ging harDstikke gOed.. de reSt vOnd het ook gOed dus ik helemaal
in de ''wOlkjeS''..
Maar ik met me gRote mOnd mOest ook ff in de BMW M3 vaN Davy mee duSs daar
ging ik en ja hOor tuurlijk waren we weer Te laaT :S maaR dOor een Of andere
RedeN moChte we er tOch dOor :D en ja tOen kwam het ik daCht daT ik weL WaT
gewenT waS maar tOen we aan de starT StOnde en weg ginGen kreeG gewoOn een
faCe lifT gewoOn niet gezOnd meer :P hahah maaR hij Ken wel gOed rijden wel
jammer dat de mOtor kapOtt waS.. maar Ondanks dat ging het *priima* (A) (ik
vOnd me zelf duS oOk gelYk een Stuk langzamer :S mja vin je het gek.. fOrd
RST <> BMW M3 (A))

DuSs de testdag zelf liep VlekkenLoOs op een paar diNgentjes Na dan..
Er was uiTeraard nOg sTeeds een meniNgs verschil tusSe NerderlaNd en Belgie
maar daar werd een oVereenkOmst voOr gemaakt waar we alleMaal mee accOrt
gingen- (2 weken later niet meer )
En een Klein slipperTje in ht ''Blomq vis straaTje'' maar geen schade ofzo
(A) *bliiY tOe* :)
En ja me Stem ik was verkOuden en natuurlYk mOest GerJo dat opnemen hoe stem
in 1 zin die ik zei wel 10x overslOeg haha maar dat is echt weer zo'n drama
gedOe voOr mY.. :S

Maar wat er wel ff bY moet (A) is dat Ik  wel dIe dag wel een nieuwe spOnseR
erbY heb gekregen (H),, Arjan de GrasSmaaiier!! dUsS selina heeFt die Dag
voOr heT eersT met mOoiie nieuwe blauwe hanDschOenen gereden :) (daarvOor
had ik namelijk roDe die eChtt versleten waren)

Nou zo zag mYn zOndag er oNgeveer Uit...

xXx Selina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                17 april eurOcircuit valkenswaard

Het begOn allemaal op zaterdag (de dag van te vOren).. Ik en me vader zOuden
vOor het eerSt met zn 2tJes naar het circuiT gaan..
Dat is toch niet zo moeiilYk??
Op zich niet maar er was al een hele disCussie dat me pa een hele week elke
dag weer uitsteld had om aan me auTo te gaan beginnen en op Zaterdag oChtend
noch niks aan was gebeurt.. dus ''alweer'' geen nieuwe stiCkers en de
verkeerde bumper zat er Op :S
En OndankS ''wat'' meningS verschillen die begOnnen waren bij het inladen en
over hOe we de tent Op mOesten zetten, ging het alleMaal gOed zOnder al te
veel te schelden :P

We zOuden niet met veel menSen op het cirCuit zijn,, GerJo me ''chef kOk''
en me ''nr 1 Fan''  zOu de volgende ochtend paS kOmen waNt zn Broertje was
jarig (*gefeliciteerd*) en ''HazeS''  > Andre, kwam ook pas de vOlgende dag
want Bea (zn vriendin) zOu savOnds pas kOme.. en Me mOeder :| Tja die vOnd
het weer eenS te kOud dus die kwam zOndag ochtend met de hele faN club uit
PernisS (RoTterdaM!!!)..

Na dat me pa en ik lekker in de Skihut hadden gegeten (hOort bij centerparks
dat tegenover het circuit ligt).. waren we uitgenOdigd om nOg ff in de
Kantine te kOme zitten die Open was gedaan doOr de medewerkers van  het
circuiT.. RinuS die vierde daar sOort van zn verJaardag want die was om
00.00 (17 april) 63 gewOrden (*gefeliciteerd*) daar hebben we met zn allen
nog gelachen en om 02.30 vOnden we het wel weer leuk geweeSt en gingen me pa
en ik slapen..

Die mOrgen wOrden we wakker gemaakT door Edwin Abbring omdat hij er bY mOest
en onze aanhanger stOnd in de weg..
ik was Toen gelYk klaar wakker dus gIng me Gelijk maar even opknappen (A)
Dus ja sta je daar in je pYama,, lekker weer,, ToOs make-up loOs,, zijn de
nieuwe rYders van de knaf talent first er oOk al :S dus dat was ook weer een
mOoiie 1ste indruk *hihi*

We zOuden nu met zn 7en gaan rijden,, eigenlYk met zn 8en maar Paul jr.
heeft nOg steeds een hersenschudding ''lulletjeRoseWater'' :P haha neej hOr
geintje hOu.van.je. (A) (geintje tussedOor mOet ook kenne,, tOg) dus diedeed
niet mee..

StartlYst:
NR. DEELNEMER NAT. PLAATS AUTO
1 Kevin Abbring NL Son Ford RST
2 Selina Hoel NL Pernis Ford RST
3 Nicole Moelands NL Strijbeek Ford RST
4 Hans Weys jr. NL Elst Ford RST
5 Thijs v Gammeren NL Kortenhoef Ford RST
6 Eduard Wichers NL Doetinchem Ford RST
7 Cally Weys NL Elst Ford RST

Wat ook weer nieuw was is dat we in 2 manChes werden verdeelt :S wie dat
weer verzOnnen heefT ¿? maarja doet er ff niej tOe,,

De eerSte Manche: ik had de de k*tste start plek (buitenkant)maar Ik pakte
de Start alleen ik was iets te Overenthousiast dat ik na de 1ste bocht
spinde  :S en tOen gelijk ook weer laatSte lag.. maar ik was Tog nOg 2e
gewOrde (H) alleen doOr dat ik spinde had ik wel een 5e tijd :S dat was wel
minder..
En Ik sChaamde me naTuurlijk diep want want iedereen zei dat ik die gasTen
van de KNAF aChter me mOest hOuden,, en wat dOet deZe blOndine.. die gaaT in
de rOnte in de 1e bOcht.. *schaamtelijk* mja.

Na de eerste manche was er de preSentatie rOnde, ik zOu eigenlYk bij Davy
(me brOer:P) op de bmw mee gaan maar die was kapOt,, hY reed nOg steedS niet
gOed net zO als bY de test dag,, dUs ging ik gewoOn met me eigen aUtotje..
Arjan de grasSmaaiier reed en mike, jOngetje van de manege uit het dOrp bY
oNs ging oOk mee (die heeft zich helemaal het LepLazeruS gezwaaiit *haha)
daT was wel lache heb er verdersS heb ik hierover ook niet veel boeiiendS te
verTelle (A)

2e Manche ging stukke beter ik had een 2e start plek en ik paKte weer de
start (A) en diT keer ging het gewoOn gOed :) ik had een mOoiie 3e tijd dus
dat was al veeel beter :)
ik scheelde maar 1 secOnde met de 2e tijd dus ik moCht niet klagen (A)..

3e manChe: ik weet even niet meer op welke start plek ik stOnd maar ik weet
wel dat ik 2e was, en een moOiie 2e tijd had gereden :) en kevin was
(natuurlijk) 1e met een supersnelle 1e tijd (*applauS*)

en dan heb je naruutlijk de finale: ik had de 3e starT plek (weer helemaal
buiten :|) met de start ginge we ong. met zn 3e gelijk op (okeeY tuurljik
was kevin sneller (A) maartOg) maar ik zat helemaal buiten dus ik ging
achter hans jr. (ik lag toen dus ook 3e) en zo is het dus ook heel de finale
gebleven (A)

De uitslag:
Plaats. Nr. Naam. Punten KampiOenschaP.
    1 1 Kevin Abbring 20
    2 4 Hans Weys jr 17
    3 2 Selina Hoel 15
    4 3 Nicole Moelands 13
    5 5 Thijs v Gammeren 12
    6 7 Cally Weys 11
    7 6 Eduard Wichers 10

Opzich was de dag gOed verlOpen alleen er mOesten tOg nOg veel dingen
aangepast wOrden zOals: me bumper die veeelste zwaar was dus dat ik ook weer
allemaal extra gewicht :S en dan de reclame.. maar dat heeft niks met je
rijden te maken maar dan alsnOg het mOet er wel tOonbaar uitzien..(H)

Met de prijSuitrijking hadden we dit jaar wel een beker.. zal wel doOr die
gasten van de knaf gekOmen zijn omdat zij nu erbij zitten??¿¿

nOu dit was ongveer het weekend van de eerste raCe..

xOxOx  Selina

 

 

 

 

HOME